Grupa Saternus 

Argos Investment

 

 

Specjalizujemy się w działalności faktoringowej, finansowaniu w formie inwestora zastępczego, windykacjach oraz doradztwie biznesowym. W swojej ofercie mamy również atrakcyjne produkty inwestycyjne pozwalające na bezpieczne pomnażanie majątku klientów. Naszą ofertę cechuje elastyczność form finansowania oraz szerokie spektrum dodatkowych korzyści. 

Naszą misją jest wspieranie klientów w działaniach zmierzających do wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw, poprzez poprawę ich płynności finansowej.

 

Wizją Argos Investment jest stworzenie prężnej, ogólnopolskiej spółki z branży finansowania przedsiębiorstw oraz obsługi finansowo-doradczej, której celem jest wzrost wartości małych i średnich przedsiębiorstw. Zbudowanie zespołu profesjonalnych i zaufanych pracowników, współpracujących z rozbudowaną siecią partnerów i inwestorów.  

 

Oferta Argos Investment

 

FAKTORING - Popraw płynność finansową swojej firmy

 

Faktoring to krótkoterminowy sposób finansowania podmiotów gospodarczych, polegający na udzielaniu kredytów kupieckich, czyli stosowaniu odroczonego terminu płatności. To narzędzie pozwalające na poprawę płynności finansowej, a co za tym idzie realizację kolejnych przedsięwzięć gospodarczych oraz generowanie większych zysków firmy. Dzięki usługom oferowanym przez ARGOS Investment firma może otrzymać środki pieniężne już w dniu wystawienia faktury, bez czekania na pieniądze 30, 60 czy 90 dni od daty dostarczenia dokumentu sprzedaży kontrahentowi. W takiej sytuacji jedynym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa pozostaje zdobywanie nowych zamówień i klientów.

 

INWESTOR ZASTĘPCZY - Zyskaj środki pieniężne za gotowe już towary

 

Czasami klient posiada gotowy produkt lub towar, lecz nie ma jeszcze podpisanego kontraktu ani wystawionej faktury. W takiej sytuacji może on ustanowić zabezpieczenie na zapasach przedsiębiorstwa i uzyskać w ten sposób fundusze na działanie firmy. Taka usługa pozwala na  finansowanie produkcji bądź zakupów towarów na magazyn w fazie przygotowania do sezonu w danej branży.

HISTORIA -  15 lat doświadczeń

Powstaliśmy w 2003 roku. Wchodzimy w skład grupy kapitałowej Saternus - lidera na rynku produkcji, sprzedaży oraz serwisowania placów zabaw w Polsce. Działalność w branży finansowej rozpoczęliśmy w 2008 roku, świadcząc usługi na rzecz firm GRUPY SATERNUS. Od 2011 roku ofertę kierujemy także do podmiotów zewnętrznych, pomagając utrzymywać im bezpieczny poziom płynności finansowej dzięki bieżącemu identyfikowaniu ich potrzeb i szukaniu optymalnych rozwiązań.

Przyjęta strategia, polegająca na finansowaniu przedsięwzięć z rynku zamówień publicznych, głównie z niszowej branży placów zabaw, - charakteryzujących się występowaniem tzw. “pewnych płatników” (urzędy miast, szkoły, przedszkola) - pozwala na zminimalizowanie ryzyk charakterystycznych dla branży finansowej. Jednocześnie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa oferowanych przez nas produktów inwestycyjnych. Doskonała znajomość rynku placów zabaw, wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami finansowymi oraz stosowne know-how, pozwalają na szybką i profesjonalną obsługę naszych klientów.

ARGOS Investment wchodzi w skład grupy kapitałowej SATERNUS. 

GRUPA SATERNUS to grupa kapitałowa składająca się z trzech spółek operacyjnych specjalizujących się w kompleksowym wykonawstwie placów zabaw i terenów rekreacyjno–sportowych:

    Saternus Distribution Sp. z o.o. sp.k.

    Saternus Production Sp. z o.o. sp.k.

    Saternus Service Sp. z o.o. sp.k.

oraz spółki matki GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S.K.A.

 

Od 1993 roku Saternus zrealizował ponad 15 000 inwestycji, w tym ponad 300 placów w ramach programu Radosna Szkoła. Posiadamy własne biuro projektowe, które zapewnia naszym produktom niepowtarzalny design, bezpieczeństwo oraz zgodność z normą PN – EN 1176. Wysoką jakość urządzeń gwarantujemy między innymi poprzez trwałości, która jest efektem kwalifikowania dostawców oraz starannego doboru wykorzystywanych materiałów. Jesteśmy największą polską firmą w branży placów zabaw, której wysoki poziom oferowanych usług został potwierdzony skutecznie wdrożonym w 2011 roku Zintegrowanym Systemem Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm PN – EN ISO 9001:2009 i PN – EN ISO 14001:2005.

2017 ARGOS Investment S.A.

Adres kontaktowy:


ARGOS INVESTMENT S.A. 
ul. Nowa 32 
41-500 Chorzów

NIP 627-229-52-83 


REGON 276052655 
KRS 000168545 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kontakt: 

Tel. 32 791 17 48
Fax 32 241 52 23 

e-mail: kontakt@argosinvestment.pl

Formularz kontaktowy: 

Zainteresowany tematami inwestowania? Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera! 

W Argos Investment od lat z sukcesem pomnażamy majątek inwestorów w całej Polsce. Wiemy jak istotne jest poczucie bezpieczeństwa i pewność, że powierzone środki finansowe są w dobrych rękach. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i oczekiwań klientów stworzyliśmy unikatowy produkt finansowy, który pozwala uzyskać wysokie zyski przy jednocześnie niskim ryzyku.

Czym jest Bezpieczna Inwestycja?

 

BEZPIECZNA INWESTYCJA to rodzaj umowy pożyczki poświadczanej przez renomowaną kancelarię notarialną. W ramach umowy Inwestor zobowiązuje się do przekazania firmie ARGOS Investment określonej kwoty na uzgodniony okres czasu, po którym może zrealizować swój ponadprzeciętny zysk. Bezpośrednim zyskiem dla Inwestora są odsetki od udzielonej pożyczki.

Umowa jest zabezpieczona wekslem in-blanco wraz z odpowiednią deklaracją wekslową, co zwiększa przejrzystość i bezpieczeństwo przeprowadzanej inwestycji. 

 

Długoletnia historia GRUPY SATERNUSw skład której wchodzi ARGOS Investment oraz fakt, iż płatnicy finansowanych wierzytelności,

że inwestycja jest bezpieczna, zachowuje wszelkie znamiona przejrzystości i pozwala cieszyć się z osiągniętych zysków. 

Zaufanie dotychczasowych Inwestorów oraz ich pozytywne rekomendacje naszej oferty wśród potencjalnych klientów, pozwalają nam z dumą patrzeć na nasze dotychczasowe działania dając jednocześnie pewność stabilnego i owocnego rozwoju w przyszłości.

 

Dlaczego warto zainwestować w produkt bezpieczna inwestycja: 

 

 • Gwarancja wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

 • Niski poziom ryzyka - płatnikiem i dłużnikiem wykupywanych wierzytelności są podmioty publiczne: urzędy gminy i miast, szkoły podstawowe, przedszkola, spółdzielnie mieszkaniowe.

 • Pełna obsługa transakcji przez ARGOS INVESTMENT - uregulowanie zobowiązań podatkowych oraz obsługa formalno - prawna.

 • Indywidualne podejście do każdego Inwestora.

 • Elastyczny okres inwestycji.

 • Możliwość wycofania powierzonych środków pieniężnych.

 • Możliwość maksymalizacji zysków poprzez wykorzystanie procentu składanego w przypadku inwestycji długoterminowych.

 • Pełna przejrzystość przedsięwzięcia.

 • Wykwalifikowany zespół doradców i zarządzających.

 • Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału i otrzymania pewnych zysków.

 

 

Kontakt:

tel: +48 32 241 52 23

mail: kontakt@argosinvestment.pl

 • Wix Facebook page

 

Bartosz Orliński
Prezes Zarządu

 

 

Karol Lisowski
Wiceprezes Zarządu

 

foto-1
foto-3
foto-2
 
 
 

Twój zysk jest naszą satysfakcją

12

LAT DOŚWIADCZENIA

Argos Investment:

kierunek, który zaprocentuje!

Twój biznes

na właściwym kursie

 

Bezpieczna Inwestycja w Argos Investment

Kontakt

DORADZTWO BIZNESOWE

W swojej ofercie firma Argos Investment posiada również usługi doradcze skierowane do firm z sektora MŚP. Szukamy skutecznych rozwiązań finansowych, proponujemy eksperckie praktyki, pomagamy w przygotowaniu biznesplanów, prowadzimy studia wykonalności projektów - wszystko po to, by zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa i zwiększyć efektywność jego działania.​

 
 
 
 
 
 
 
 

WINDYKACJA I WYKUP WIERZYTELNOŚCI - Odzyskaj swoje należności

Windykacja to usługa polegająca na odzyskiwaniu należności naszych Klientów. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze wierzytelności przedsiębiorstw zapewniając im płynność finansową i swobodę działania. Usługa windykacji pozwala generować wartość dodaną dla Spółki bez angażowania środków pieniężnych, zaś wykup wierzytelności pozwala osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji w przypadku skutecznej windykacji. Prowadzony przez nas proces windykacji dzieli się na cztery etapy:

 • Badania kondycji finansowej dłużnika;

 • Windykacji polubownej;

 • Windykacji sądowej;

 • Windykacji komorniczej.

 

Dziś zespół GRUPY SATERNUS liczy blisko 100 osób i realizuje zlecenia na terenie całej Polski oraz niektórych krajów Europy i Azji. Warto podkreślić, że firma jest współtwórcą rynku placów zabaw w Polsce i jako wiodący producent stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo, design oraz ciągłe doskonalenie funkcjonalności urządzeń między innymi poprzez doświadczony zespół specjalistów z branży jak również angażowanie i korzystanie z talentów studentów uczelni technicznych czy też designerskich.

 
 • LinkedIn Social Icon
 • Wix Facebook page
 

Newsletter Inwestycyjny

Congrats! You’re subscribed

Your details were sent successfully!