top of page

Kontakt:

tel: +48 32 241 52 23

mail: kontakt@argosinvestment.pl

  • Wix Facebook page
Anchor 1

12

LAT DOŚWIADCZENIA

Argos Investment:

kierunek, który zaprocentuje!

Kotwica 1

Argos Investment

 

 

Specjalizujemy się w działalności faktoringowej, finansowaniu w formie inwestora zastępczego, windykacjach oraz doradztwie biznesowym. W swojej ofercie mamy również atrakcyjne produkty inwestycyjne. Naszą ofertę cechuje elastyczność form finansowania oraz szerokie spektrum dodatkowych korzyści. 

Naszą misją jest wspieranie klientów w działaniach zmierzających do wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw, poprzez poprawę ich płynności finansowej.

 

Wizją Argos Investment jest stworzenie prężnej, ogólnopolskiej spółki z branży finansowania przedsiębiorstw oraz obsługi finansowo-doradczej, której celem jest wzrost wartości małych i średnich przedsiębiorstw. Zbudowanie zespołu profesjonalnych i zaufanych pracowników, współpracujących z rozbudowaną siecią partnerów i inwestorów.  

 

Kotwica 2

HISTORIA -  15 lat doświadczeń

Powstaliśmy w 2003 roku. Działalność w branży finansowej rozpoczęliśmy w 2008 roku, świadcząc usługi na rzecz firm z sektora MŚP pomagając utrzymywać im bezpieczny poziom płynności finansowej dzięki bieżącemu identyfikowaniu ich potrzeb i szukaniu optymalnych rozwiązań.

Twój biznes

na właściwym kursie

Kotwica 6

Oferta Argos Investment

 

FAKTORING - Popraw płynność finansową swojej firmy

 

Faktoring to krótkoterminowy sposób finansowania podmiotów gospodarczych, polegający na udzielaniu kredytów kupieckich, czyli stosowaniu odroczonego terminu płatności. To narzędzie pozwalające na poprawę płynności finansowej, a co za tym idzie realizację kolejnych przedsięwzięć gospodarczych oraz generowanie większych zysków firmy. Dzięki usługom oferowanym przez ARGOS Investment firma może otrzymać środki pieniężne już w dniu wystawienia faktury, bez czekania na pieniądze 30, 60 czy 90 dni od daty dostarczenia dokumentu sprzedaży kontrahentowi. W takiej sytuacji jedynym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa pozostaje zdobywanie nowych zamówień i klientów.

 

INWESTOR ZASTĘPCZY - Zyskaj środki pieniężne za gotowe już towary

 

Czasami klient posiada gotowy produkt lub towar, lecz nie ma jeszcze podpisanego kontraktu ani wystawionej faktury. W takiej sytuacji może on ustanowić zabezpieczenie na zapasach przedsiębiorstwa i uzyskać w ten sposób fundusze na działanie firmy. Taka usługa pozwala na  finansowanie produkcji bądź zakupów towarów na magazyn w fazie przygotowania do sezonu w danej branży.

Kotwica 3
Kotwica 7

DORADZTWO BIZNESOWE

W swojej ofercie firma Argos Investment posiada również usługi doradcze skierowane do firm z sektora MŚP. Szukamy skutecznych rozwiązań finansowych, proponujemy eksperckie praktyki, pomagamy w przygotowaniu biznesplanów, prowadzimy studia wykonalności projektów - wszystko po to, by zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa i zwiększyć efektywność jego działania.​

Kotwica 4
Kotwica 8

Kontakt

Adres kontaktowy:


ARGOS INVESTMENT S.A. 
ul. Nowa 32 
41-500 Chorzów

NIP 627-229-52-83 


REGON 276052655 
KRS 000168545 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kontakt: 

Tel. 32 791 17 48
Fax 32 241 52 23 

e-mail: kontakt@argosinvestment.pl

Your details were sent successfully!

2017 ARGOS Investment S.A.

Formularz kontaktowy: 

Wszelkie materiały i dane zamieszczone na niniejszej witrynie stanowią własność ARGOS Investment Spółka Akcyjna. Ich kopiowanie lub powielanie z wyjątkiem przeglądania zawartości witryny w trybie on-line, jest zabronione. Wszystkie informacje zamieszczone na stronach www ARGOS Investment Spółka Akcyjna nie są ofertą handlową w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie usługi sprzedawane ARGOS Investment Spółka Akcyjna przeznaczone są do celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, więc nie stanowią towaru konsumpcyjnego w rozumieniu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

bottom of page