2017-09-25 Przekształcenie formy prawnej

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu Argos Investment Sp. z o.o. pragnę poinformować, że na mocy Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjęto decyzję o przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki akcyjnej. Zmiana ta ma na celu zwiększenie transparentności oraz potencjału do rozwoju dotychczasowej działalności

 

Zmiana formy prawnej nie powoduje żadnych zmian w zakresie obowiązujące umów. Spółka akcyjna będzie następcą prawnym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przejmującą wszystkie prawa i obowiązki, w tym należności i zobowiązania.

 

Zarząd Argos Investment Sp. z o.o.

 

 

 

 

2017-08-24 Emisja obligacji serii C

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu Argos Investment Sp. z o.o. oraz całej Grupy Saternus bardzo dziękuję za obdarzenie nas zaufaniem

i kontynuowanie naszej współpracy w zakresie realizowania wspólnych inwestycji kapitałowych. Emisja serii C doszła do skutku, obligacje zostały wyemitowane i Państwu przydzielone proporcjonalnie do dokonanych wpłat. Zaświadczenia potwierdzające przydział poszczególnych obligacji zostały wysłane do Państwa listem poleconym bezpośrednio z Domu Maklerskiego Ventus Asset Management S.A., który oprócz pełnienia obowiązków oferującego świadczy dla nas usługę prowadzenia ewidencji obligacji serii C.

 

Jesteśmy przekonani, że Państwa kapitał będzie efektywnie pracował i przyczyni się do dalszego rozwoju naszej Spółki i całej Grupy Kapitałowej.

 

Zarząd Argos Investment Sp. z o.o.

Wszelkie materiały i dane zamieszczone na niniejszej witrynie stanowią własność ARGOS Investment Spółka Akcyjna. Ich kopiowanie lub powielanie z wyjątkiem przeglądania zawartości witryny w trybie on-line, jest zabronione. Wszystkie informacje zamieszczone na stronach www ARGOS Investment Spółka Akcyjna nie są ofertą handlową w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie usługi sprzedawane ARGOS Investment Spółka Akcyjna przeznaczone są do celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, więc nie stanowią towaru konsumpcyjnego w rozumieniu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.